S nadšením  probouzím v druhých zapomenutou kreativitu a výtvarné vyjadřování. Inspiruji  druhé, aby se skrze vlastní tvorbu propojili se svými vnitřními obrazy a pocity.  Ukazuji cestu, jak pomocí jednoduchých výtvarných technik  zažít radost a uvolnění z tvorby. 

Kdo jsem 

Jmenuji se Hanka Formánková a věnuji se individuální a skupinové arteterapii, psychologickému poradenství a psychoterapii. Jsem také lektorka kurzů  zaměřených na osobnostní růst a rozvoj tvořivosti. V poslední době se intenzivně věnuji enkaustice – malování horkým voskem a jsem certifikovanou lektorkou této techniky. Hledám další způsoby využití této techniky v arteterapii a relaxaci.

 Malování je pro mě meditace

Při tvoření přestávám vnímat čas a zažívám uvolnění a radost. Cítím se naplněná zvláštním klidem a úžasem nad proměnami barev. Často se při malování dostávám do ztišeného stavu, kdy jenom sleduji taveného vosku – nic se nedá znovu stejně zopakovat, vše se stále mění v každém okamžiku a stačí jediný tah a vše může být zničeno.

Jak jsem se k této činnosti dostala

Od malička jsem ráda malovala, milovala obrázkové knížky, na dovolenou s rodiči nesměly chybět pastelky. V tomto směru mě hodně ovlivnila babička. Díky ní jsem získala i manuálně řemeslnou zručnost a trpělivost, takže mě bavily všechny ruční práce – vyšívání, háčkování, pletení i šití. Vzpomínám si, jak velkou jsem měla radost z prvního upleteného svetru nebo ušité sukně. Zájem o výtvarno mě provázel na střední pedagogické, kterou jsem původně vystudovala. Pracovala jsem 9 let s předškolními dětmi, vedla jsem výtvarné kroužky a pořád s dětmi něco tvořila.

O arteterapii jako oboru jsem se dozvěděla až na vysoké škole a tento můj zájem mě vedl k tomu, že ještě v průběhu studia jsem se přihlásila do dvouletého vzdělávání v arteterapii, které tehdy bylo dostupné. Postupně jezdila na různé arte workshopy. Před čtyřmi lety jsem si ještě dokončila ucelené dvouleté vzdělávání v artefiletice a arteterapii, také získala licenci k používání sady projektivních koláží – což je velmi zajímavý způsob jak pracovat se svým prožíváním pomocí obrazových koláží.

Před čtyřmi lety jsem potkala enkaustiku

Malování horkým voskem mě uchvátilo hned na první pohled.  Chtěla jsem vědět víc. Koupila si speciální žehličku, vosky, a začala se učit podle volně dostupných videí na internetu. Jezdila na výtvarné dílny, od různých lektorů nasávala všechny informace, experimentovala. Nakonec jsem absolvovala lektorský kurz enkaustiky  u Laury Esciové, které děkuji, že mi s takovou otevřeností předává svoje zkušenosti.  Stále se  sama učím  a   to co už umím, předávám dál. Podporuji nové tvůrce k odvaze výtvarně se vyjadřovat. Enkaustika pro mě znamená nekonečno možností, protože ji můžete kombinovat s dalšími výtvarnými technikami a materiály.

 A v čem vám může arteterapie pomoci?

Arteterapie je cestou setkání se sebou samým a se svými vnitřními obrazy. Je to způsob jak můžete navázat komunikaci se svými niternými, často zasunutými pocity, jak se podívat na svůj příběh z jiného úhlu. Může vám pomoci uvolnit se ve výtvarném projevu, neřešit výsledek, ale zaměřit se na proces tvorby a příběh, který v něm vzniká. Malovat můžeme buď na daná témata, která jsou nějak aktuální ve vašem životě, nebo pomocí volné tvorby naopak tato témata hledat. Osobně ve své práci moc ráda pracuji s výtvarnou náhodou – akčním akvarelem, muchláží, nebo čmáranicí kolorovanou akvarelovými barvami, otisky. Technik, jak pracovat s obrazy mysli, je nespočet. Dají se různě kombinovat a tenhle proces tvorby je pro mě vždy fascinující.

Nemusíte umět kreslit nebo mít nějaké výtvarné nadání, stačí být otevřený tomu, co k vám promluví skrze obrazy. Díky arteterapii můžete zpracovat svoje traumatické zážitky, můžete růst, uvolnit se, navázat kontakt se svými vnitřními obrazy, které vystoupí z nevědomí a pomohou vám porozumět sobě i druhým.